Group: Comunitary nutrition and oxidative stress

Línies de recerca:

  • Estrès oxidatiu. Metabolisme energètic. Noves aplicacions tecnològiques dels enzims. Desenvolupament de nous agents oxidants i antioxidants
  • Nutrició comunitària. Epidemologia nutricional. Nutrició d'esportistes. Aliments de disseny. Transferència de tecnologia als sectors productius i de serveis
  • Nutrició molecular. Nutrients i expressió gènica. Funcionalitat molecular i cel·lular  

Imatge