This language version doesn't exist

El IUNICS sorgeix de la necessitat d'unir i ordenar els esforços per impulsar la recerca de qualitat en ciències de la salut a les Illes Balears. El IUNICS té com a objectiu fonamental estimular i facilitar l'obtenció de coneixements biomèdics per permetre'n l'eventual translació a la pràctica clínica habitual.

El IUNICS es dedica a la investigació científica i tecnològica en l'àrea de les Ciències de la Salut, i també desenvolupa activitats docents de tercer cicle universitari i cursos de postgrau en l'àrea de Ciències de la Salut.

Notícies IUNICS

Tesis IUNICS