Group: Evidence, lifestyles and health (EVES)

Objectiu general:

Investigar de forma rigorosa sobre els estils de vida i la seva influència en la salut de les persones. Així com, identificar els determinants dels problemes de salut i els factors protectors per a produir evidències que millorin l'eficàcia de les intervencions en salut. Pel que, una de les línies estratègiques del grup és el desenvolupament d'eines innovadores per a la promoció d'estils de vida saludables.

Línies de recerca:

  • Estils de vida i salut. Prevenció de problemes de salut i els seus determinants.
  • Actius per a la salut. La promoció de la salut basada en els entorns. Desenvolupament d'entorns promotors de salut: Universitats saludables.
  • Efectivitat de les intervencions en salut pública: evidències en promoció de la salut.
  • Activitat física i salut. Exercici físic en les diferents etapes de la vida. Avaluació de la capacitat física. Esport, discapacitat i qualitat de vida.
  • Alimentació i salut. Nutrició comunitària. Alimentació i nutrició aplicada a l'esport. Gastronomia i salut.
  • Hàbits tòxics i salut pública: consum d'alcohol, tabaquisme i altres drogues.
  • Envelliment actiu i saludable.
  • Salut, ambient i qualitat de vida. Turisme saludable.
  • TIC i salut. Noves tecnologies i desenvolupament d'aplicacions en l'àmbit de la salut. Promoció d'estils de vida saludables a través de la xarxa.
  • Transferència de l'evidència en estils de vida per a la millora de les intervencions en malalties cròniques.