Cellular Neurobiology

Objectiu General:

Estudi de les bases cel·lulars i moleculars dels processos neurodegeneratius.

Línies de recerca:

  • Bases cel·lulars i moleculars de l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), l’atròfia muscular espinal (SMA) i l'esquizofrènia.
  • Paper de les citocines proinflamatòries i l'excitotoxicitat per glutàmic en la degeneració de motoneurones en l'ELA.
  • Estudi dels defectes en neuritogènica que ocorren en la SMA.
  • Estratègies de neuroprotecció.

Imatge