Group: Neurophysiology of sleep and biological rhythms

Objectiu general:

 

Estudi de la neurofisiologia del son i dels ritmes biològics en general, tenint en compte aspectes evolutius i patològics com les alteracions dels ritmes durant la vellesa en l'espècie humana i en animals:

  1. Fisiologia del ritme son-vigília
  2. Evolució de la son
  3. Ritmes circadians i envelliment en l'espècie humana i animals
  4. Fisiologia del son i alteracions del ritme circadià

 

Línies de recerca:

 El grup de Neurofisiologia del Son va començar en el any 1992 desenvolupant una nova teoria sobre la evolució del son en la transició des dels rèptils fins als mamífers. D’ençà fins al present ha estès la línia d’investigació a tórtores, coloms, rates y també éssers humans amb estudis teòrics i clínics envoltant la fisiologia i la fisiopatologia del son.

Imatge