Group: Research on renal lithiasis and biomineralization

Objectiu general:

Estudi de la litiasi renal i altres calcificacions patològiques en les tres vessants fonamentals: etiologia, diagnòstic i tractament.

Línies de recerca:

  • Seguir aprofundint amb els mecanismes biològics en els que està implicat el fitat. Així es pretén estudiar els efectes de les fosfatases alcalines amb els seus nivells plasmàtics i tissulars, estabilització de biocoloides a nivell plasmàtic, etc.
  • Desenvolupament d'eines informàtiques d'ajut al diagnòstic de la litiasi renal.
  • Avaluació dels efectes dels antioxidants en el desenvolupament de lesions de teixits blans, fonamentalment a nivell renal.
  • Desenvolupament de nous productes pel tractament de la litiasi renal.
  • Desenvolupament de nous dispositius per l'autodiagnòstic de la litiasi renal.

 grup de recerca

Imatge