Group: Energetic metabolism and nutrition

Objectiu general:

Conseqüències patològiques de la disfunció mitocondrial. Efecte modulador del sexe.

Línies de recerca:

  • Mecanismes moleculars implicats en la resposta a l’estrès oxidatiu associat a la Síndrome Metabòlica
  • Paper de les adipoquines sobre la funció mitocondrial i la seva implicació en l’alteració de la sensibilitat a la insulina.

Imatge