Group: Neurodynamics and clinical psychology

Objectiu general:

El grup de recerca en neurodinàmica i psicologia clínica centra la seva recerca en dos grans temes d’interès: els trastorns d’ansietat i el dolor crònic.

Línies de recerca:

  • L’estudi de la importància que tenen la variabilitat i la complexitat o entropia de la taxa cardíaca en els trastorns d’ansietat i el seu tractament.
  • L’estudi de la sincronització de l’activitat elèctrica en zones distants del cervell en els processos de canvi terapèutic en pacients amb trastorns d’ansietat.
  • La prevenció dels problemes d’ansietat a la infància i l’adolescència.
  • L’anàlisi de l’activitat cerebral de pacients amb fibromiàlgia o artritis reumatoide, parant especial atenció a les possibles alteracions en el processament somatosensorial del estímuls relacionats amb el dolor.
  • El desenvolupament de tractaments, basats en les tecnologies de la informació i la comunicació, dels problemes de salut i benestar psicològic.

Imatge