Grup: Grup multidisciplinar d'oncologia traslacional

Objectiu general:

Estudiar des d'una perspectiva multidisciplinària el desenvolupament i tractament del càncer, tenint com a eix central el metabolisme energètic, l'estrès oxidatiu i la funció mitocondrial de la cèl·lula tumoral.

Línies de recerca:

  • Investigació de les bases moleculars del càncer

     Metabolisme energètic i funció mitocondrial.

     Estrès oxidatiu.

     Entorn hormonal, centrant-nos en els efectes de la leptina i els estrògens.

     Efecte de fitoestrògens i compostos químics per al tractament del càncer.

  • Desenvolupament de noves tècniques de diagnòstic:

     KRAS

     Importància receptors estrogènics

     UCP2 i OXPHOS

     Sirtuines

  • Assaigs clínics
  • Àmbit assistencial