Group: Advanced therapies and biomarkers in clinical oncology

Objectiu general:

Establir una sinergia entre la investigació biomèdica de caràcter més fonamental i la investigació clínica en les àrees de síndrome metabòlic i càncer.

Línies de recerca:

  • Identificació de nous composts i nutracèutics contra les patologies de la síndrome metabòlica i del càncer. 
  • Noves estratègies terapèutiques per contrarestar la resistència a fàrmacs antitumorals en neoplàsies hematològiques, tumors estromals gastrointestinals (GIST) i sarcomes de parts blanes.

 grup de recerca