Group: Infection and Immunity

Objectiu general:

Investigar les interaccions hoste-patogen i els mecanismes de resistència als agents antimicrobians.

Línies de recerca:

 

  • Epidemiologia i bases moleculars de la resistència als antibiòtics.
  • Infecció i immunitat.
  • Infeccions bacterianes cròniques.