Group: Chemical reactivity and drug design

Objectiu general:

Estudi de la reactivitat química de molècules implicades en la glicació no enzimàtica de proteïnes i de lípids i les seves implicacions patològiques mitjançant tècniques experimentals i computacionals.
Els nostres treballs es centren en l'estudi de molècules que poden actuar com a inhibidors del procés de glicació (fonamentalmente vitàmers de la vitamina B6) i de la modificació estructural i funcional de biomolècules durant el procés de glicació.

 Línies de recerca:

  • Inhibició selectiva d'enzims que presenten el PLP com a cofactor.
  • Inhibició del procés de glicació de biomolècules i formació d'AGEs, ALEs, etc.
  • Estudi de la reactivitat química de compostos de la vitamina B6 i anàlegs.
  • Anàlisi de la modificació estructural i funcional de proteïnes implicades en diversos processos patològics.

Imatge