Grup: Cures, cronicitat i evidències en salut

This language version doesn't exist

Línies d'investigació:

  • Transformació dels entorns clínics, implementació del coneixement, millora de la pràctica clínica i humanització.

  • Relacions de poder i disciplines: pràctiques col·laboratives i ètiques en salut.

  • Nous models de salut: atenció a la vulnerabilitat, dependència i cronicitat.

 

grup de recerca