Listen

Group: Mental Disorders of high prevalence in Primary Care

Objectiu general:

Estudi dels trastorns mentals d'alta prevalença (trastorns afectius, trastorns d’ ansietat) des de la prevenció al tractament

Línies de recerca:

  • Prevenció i clínica dels trastorns depresius i de l' ansietat.
  • Avaluació i aspectes terapèutics dels trastorns mentals d' alta prevalença.
  • Epidemiologia dels trastorns mentals d' alta prevalença.

 

Imatge