Listen

Group: Development and psychopathology

Objectiu general: 

Investigar les bases neurobiològiques, els processos neucognitivos i neuropsicològics subjacents en els trastorns d'atenció i hiperactivitat i l'aprenentatge; així com estudiar els canvis evolutius que es produeixen durant el neurodesenvolupament

Línies de recerca:

  • Regulació neuroendocrina i psicopatologia
  • Psicopatologia neuroevolutiva
  • Bases neurobiològiques i psicològiques dels trastorns de conducta i de l’aprenentatge

Imatge