Ubicaciˇ i contacte

This language version doesn't exist

Actualment el IUNICS està localitzat a tres centres, un a la Universitat de les Illes Balears, un al Hospital Universitari Son Espases i un al Hospital Son Llàtzer.

Universitat de les Illes Balears

Hospital Son Espases

Hospital Son Llàtzer

www.uib.es www.hospitalsonespases.es www.hsll.es
Edifici Cientificotècnic.
Campus Universitari.
Universitat de les Illes Balears
Carretera de Valldemossa Km. 7.5
E-07122 Palma de Mallorca
Hospital Son Espases.
IB-Salut
Carretera de Valldemossa, 79
07120 Palma, Illes Balears
Tel. 871 20 50 00
Hospital Son Llàtzer
IB-Salut
Carretera de Manacor, km 4
E-07198 Palma de Mallorca

Universitat de les Illes Balears

This language version doesn't exist

Edifici Cientificotècnic.
Campus Universitari.
Universitat de les Illes Balears
Carretera de Valldemossa Km. 7.5
E-07122 Palma de Mallorca

Hospital Son Espases

This language version doesn't exist

www.hospitalsonespases.es
Carretera de Valldemossa, 79
07120 Palma, Islas Baleares
Tel. 871 20 50 00

Hospital Son Llatzer

This language version doesn't exist

IB-Salut
Carretera de Manacor, km 4
E-07198 Palma de Mallorca